Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Co to oznacza?

W Polsce wprowadzono stan zagrożenie epidemicznego. Oznacza to: Zamknięcie granic państwa dla cudzoziemców (od 15 marca)…