Manewry Strażackie w Pilicy 2019 – zobaczcie zdjęcia

W Pilicy odbyły się ćwiczenia doskonaląco – szkoleniowe dla Kompanii Odwodowej nr 15 oraz pozostałych jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu powiatu zawierciańskiego.

 

Jednostki były alarmowane w sobotę, 5 października, około godziny 8. Punkt koncentracji wyznaczono na ulicy Kwapisza w Pilicy.

Główne zadania jakie przewidziano dla Kompanii Odwodowej nr 15 i służb współdziałających to:

·         Organizacja punktu przyjęcia sił i środków,

·         Organizacja łączności na miejscu prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych,

·         Dowożenie wody na miejsce pożaru do czasu uruchomienia magistrali,

·         Budowa stanowiska wodnego na zbiorniku wodnym i pobór wody za pomocą motopomp Tohatsu 1600 dm3/min oraz samochodów gaśniczych,

·         Budowa magistrali z węży W-110 od nasad tłocznych motopomp do przenośnego zbiornika na wodę o pojemności 13000 m3,
o długości 1500m,

·         Operowanie prądami gaśniczymi,

·         Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz organizacja ruchu pojazdów pożarniczych na leśnych drogach pożarowych.

Główne zadania dla pozostałych jednostek OSP:

·         Doskonalenie techniki operowania prądami gaśniczymi podczas gaszenia pożarów wewnętrznych,

·         Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

·         Organizacja łączności na miejscu prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych,

·         Zasady poruszania się podczas przeszukiwania pomieszczeń oraz ewakuacja osób poszkodowanych poza strefę zagrożenia,

·         Zabezpieczenie miejsca zdarzenia,

·         Doskonalenie umiejętności wykorzystywanych podczas działań ratowniczych
z udziałem pojazdów samochodowych.

Podczas działań ratowniczo-gaśniczych doskonalono również współpracę ze służbami współdziałającymi tj.:  Służbami Nadleśnictwa Olkusz oraz Samorządem Terytorialnym. Jednym z elementów ćwiczeń było doskonalenie praktycznych umiejętności w samodzielnym podejmowaniu decyzji i organizacji akcji przez strażaków OSP w oparciu o przydzielone siły i środki. Szczególną uwagę zwrócono na standardy postępowania ratowniczego, budowę współczesnych pojazdów i stosowane systemy bezpieczeństwa pasażerów.

Podczas ćwiczeń przeprowadzono testy wydajności podawanego środka gaśniczego w różnej konfiguracji sprzętowej podczas przetłaczania na dystansie 1500 m. Najniższą wydajność uzyskano podczas tłoczenia motopompą Tohatsu bezpośrednio ze stanowiska wodnego (498,6 l/min), natomiast najwyższą wydajność uzyskano gdy przetłaczano wodę przy pomocy dwóch motopomp Tohatsu ustawionych przy zbiorniku wodnym i samochodzie ratowniczo gaśniczym z OSP Ciągowice ustawionym w połowie drogi (1068 l/min). Podobny wynik uzyskano podczas przetłaczania środka gaśniczego ze stanowiska wodnego przez samochód pożarniczy GCBA z OSP Marciszów i ustawionego w połowie drogi GBA z OSP Ciągowice (1063 l/min).

Informacje i zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *